Ďalšie aktuality

12.4.2018
UCM v Trnave navštívil veľvyslanec SRN Joachim Bleicker
Dňa 11.4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. Pán veľvyslanec bol prijatý povereným rektorom UCM prof. Ing. Jozef Lehotayom, Dr.Sc., za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ru...
čítať viac
27.3.2018
Otvorená knižnica: prines, zober si, vráť alebo si nechaj ...
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vytvorila pre všetkých záujemcov  tzv. otvorenú knižnicu, fungujúcu na princípe: prines, zober si, vráť alebo si nechaj...

Regál na knihy je umiestnený sa chodbe pred vchodom do univerzitnej knižnice. Vyložené knihy si môžete nechať, alebo po pre...
čítať viac
21.3.2018
Bulletin SAIA 3/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je Národný štipendijný program SR. Bulletin SAIA 3/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk...
čítať viac
21.3.2018
Schválenie rozpočtu AS UCM v Trnave
Akademický senát UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 20.3.2018 všetkými hlasmi schválil návrh rozpočtu univerzity na rok 2018. Rozpočet sa tak môže postúpiť na schválenie na Správnu radu UCM v Trnave.
čítať viac
13.3.2018
Výsledky volieb kandidáta na rektora UCM
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 13. marca 2018 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na rektora UCM.

1. kolo (na zvolenie potrebných 16 hlasov)
V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1. k...
čítať viac
13.3.2018
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
8.3.2018
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí...
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc. k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018 o 14:00 hod. v zasadačke Z03, za účasti senátorov AS FMK UCM, vedenia FMK UCM a pozvaných hostí, vrátane pov...
čítať viac
6.3.2018
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a Fakulta sociálnych vied UCM vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“, konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana F...
čítať viac