03. 05. 2017

  3.5.2017    „Blízky východ – známy neznámy“

Zaujímavé podujatie sa uskutočnilo 3. mája 2017 v univerzitnej knižnici. Organizátori, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave, pripravili bohatý program – premietanie filmu o krajinách Blízkeho východu, prednášky o Kurdistane, beduínoch i káve, workshopy a  rôzne aktivity zamerané na kultúru, zvyky a súčasnosť na Blízkom východe. Svoje zážitky z výskumu v Kurdistane prezentoval Dr. habil. Maciej Kurcz, PhD., doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc. predstavil výstavu fotografií Beduíni v Sýrskej púšti v 21. storočí a v prezentácii O káve pri káve informoval o zvykoch beduínov i o beduínskej káve, ktorú mali možnosť účastníci aj ochutnať. Veľký záujem bol aj o sprievodné aktivity: maľovanie henou a o ochutnávku sladkostí a kulinárskych arabských špecialít (hummus, arabská pizza, šalát, nátierky a pod.), ktorú pripravila a prezentovala PhDr. Eva Al-Absiová, PhD. Na záver absolventky etnológie a antropológie prezentovali, ako sa uplatnili na trhu práce, špeciálne na Blízkom východe. Na podujatí sa zúčastnili doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť a doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. dekanka FF UCM v Trnave, ktorá prezentovala možnosti kurzov arabského jazyka v Ománe.

Výstava fotografií Beduíni v Sýrskej púšti v 21. storočí je prístupná verejnosti v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave do 9.5.2017.