09. 05. 2017-A

  9.5.2017    Šiesty ročník futbalového turnaja o Pohár rektora UCM v Trnave

Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil 6. ročník medziuniverzitného futbalového turnaja o Pohár rektora UCM, ktorý sa konal v areáli Slávia Trnava. Svoje futbalové sily si zmeralo 14 mužstiev, víťazné tímy sú nasledovné:
  1. Ekonomická univerzita Bratislava
  2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  3. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mužstvo UCM v Trnave skončilo na 6. mieste a mužstvo IFBLR UCM v Trnave na 5. mieste. Rektor Trnavskej univerzity doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. prišiel osobne podporiť svoje futbalové mužstvo. Putovný pohár rektora UCM víťaznému tímu osobne odovzdal rektor UCM Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a na záver všetkým zagratuloval a poďakoval za účasť. Vyjadril potešenie z veľkej účasti univerzitných tímov a presvedčenie o ďalšom úspešnom budúcom ročníku.