13. 03. 2017

  13.3.2017    Predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom

18. ročník Týždňa slovenských knižníc zahájila 13.3.2017 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom, študentom i pracovníkom knižníc, ktorí si mohli doplniť svoje knižnice o kvalitnú literatúru. Podujatie otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice Darina Kráľová, vo svojom príhovore informovala o podujatiach a aktivitách Univerzitnej knižnice UCM počas 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha v dňoch 13.3.–19.3.2017 vo všetkých knižniciach na Slovensku. Počas výstavy sa uskutočnili 4 prezentácie pre študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV, Katedry psychológie FF a Katedry slovenského jazyka a literatúry FF, na ktorých sa zúčastnilo spolu 145 študentov. Zástupkyňa vydavateľstva Portál, PaedDr. Nadežda Čabiňáková, prezentovala činnosť vydavateľstva a informovala študentov o novinkách, ktoré vyšli vo vydavateľstve Portál. Aktívni študenti, ktorí vedeli zodpovedať na otázky, boli odmenení knihou podľa vlastného výberu.