14. 03. 2017

  14.3.2017    Beseda s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom

Študenti Filozofickej fakulty UCM a Fakulty sociálnych vied UCM sa stretli 14. marca 2017 v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave na besede s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom. Svojou účasťou prišla akciu podporiť aj doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou a edičnú činnosť. Podujatie sa uskutočnilo počas Týždňa slovenských knižníc v rámci cyklu Žijú medzi nami. Cyklus podujatí pod názvom Žijú medzi nami vznikol v Knižnici Juraj Fándlyho v Trnave v roku 2003. Inšpiráciou na vznik podujatia takéhoto zamerania bolo Oddelenie pre nevidiacich KJF v Trnave, kde od roku 1983 pracuje PhDr. Bartek. Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami, majú problémy so samostatným pohybom a orientáciou, so získavaním informácií a s vykonávaním činností v domácnosti či nakupovaním. Ale aj nevidiaci a slabozrakí chcú študovať, športovať a vzdelávať sa. Študenti sa na stretnutí dozvedeli, ako vyštudoval dr. Bartek, aké pomôcky využíva v práci i bežnom živote. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia pomôcok, ktoré UCM zakúpila do knižnice: čítací stroj, Brailovský riadok, ručné skenery, PC s klávesnicou pre nevidiacich, PC s hlasovým výstupom a polohovateľné stoly.