15. 03. 2017

  15.3.2017    Slávnostné otvorenie univerzitnej predajne kníh UCM v Trnave

Slávnostné otvorenie univerzitnej predajne kníh UCM v Trnave sa uskutočnilo 15. marca 2017 vo vstupnej hale budovy UCM v Trnave na Hajdóczyho ulici. Podujatie otvorila riaditeľka univerzitnej knižnice Mgr. Darina Kráľová, ktorá zdôraznila, že nová moderná predajňa sa otvára v Týždni slovenských knižníc, v jubilejnom 20. roku vzniku univerzity a je krásnym darčekom pre študentov i pedagógov.

Slávnostný príhovor predniesla prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.,ktorá apelovala na pedagógov univerzity, aby výsledky svojej tvorivej práce a výskumu publikovali, aby sme v univerzitnej predajni kníh mohli ponúkať čo najviac ich publikácií.

Univerzitná predajňa kníh UCM v Trnave ponúka momentálne 326 titulov publikácií a 7 titulov časopisov, ktoré vydáva UCM v Trnave.