18. 05. 2017

  18.5.2017    Pamätnú medailu predsedu TTSK získala riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave

Trnavský samosprávny kraj oceňuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pracovníkov z odvetvia kultúry. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 18.5.2017 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Na základe návrhov, ktoré dostal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš,  bolo Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja ocenených 37 jednotlivcov,  10 kolektívov a šesť laureátov si prevzalo Pamätný list.

Pamätnou medailou za prínos o rozvoj kultúry bola ocenená aj Mgr. Darina Kráľová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave, ktorej srdečne blahoželáme.