24. 04. 2017

26.4.2017   Od poznania k múdrosti prežiarenej duchom... (Diskusné popoludnie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi)

Počas celého roka 2017 si slovenská kultúrna verejnosť pripomína 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významného slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. 24. apríla 2017 o 14:00 hod., presne v deň pamätného výstupu štúrovcov na Devín, sa na pôde Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila panelová diskusia venovaná osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátori podujatia – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave, pozvali štyroch hostí z rozličných oblastí vedeckého a spoločenského života. Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. predstavila J. M. Hurbana ako ideológa vedy na základe jeho úvah publikovaných na stránkach Slovenských pohľadov v roku 1846. PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. (Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky) priblížila publiku významné udalosti zo života J. M. Hurbana a zdôraznila jeho kľúčovú úlohu v národno-uvedomovacom procese Slovákov. Na jej vystúpenie nadviazal doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (Katedra historických vied e a stredoeurópskych štúdií FF UCM), ktorý venoval pozornosť úlohe J. M. Hurbana pri organizácii dobrovoľníckych výprav v revolučnom zápase 1848-1849. Študent FF UCM v Trnave, Samuel Kusenda, upozornil na tradíciu folklórnych revolučných piesní, ktoré reflektujú udalosti revolučných rokov 1848-1849. Diskusie sa zúčastnil kultúrny atašé a prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Vladislav Kulikov a dekanka FF UCM v Trnave doc. Katarína Slobodová Nováková. Podujatie je jedným z množstva akcií, ktoré sa realizujú v rámci osláv 20. výročia vzniku UCM v Trnave. 

Správy a udalosti
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Prerušenie distribúcie elektriny
Na základe informácie od Západoslovenskej distribučnej, a.s. dôjde dňa 23.6.2017 od 08.00 do 13.00 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie