24. 04. 2017

26.4.2017   Od poznania k múdrosti prežiarenej duchom... (Diskusné popoludnie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi)

Počas celého roka 2017 si slovenská kultúrna verejnosť pripomína 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, významného slovenského spisovateľa, novinára, politika a organizátora kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelického kňaza a prvého predsedu Slovenskej národnej rady. 24. apríla 2017 o 14:00 hod., presne v deň pamätného výstupu štúrovcov na Devín, sa na pôde Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila panelová diskusia venovaná osobnosti Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátori podujatia – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave, pozvali štyroch hostí z rozličných oblastí vedeckého a spoločenského života. Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. predstavila J. M. Hurbana ako ideológa vedy na základe jeho úvah publikovaných na stránkach Slovenských pohľadov v roku 1846. PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. (Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky) priblížila publiku významné udalosti zo života J. M. Hurbana a zdôraznila jeho kľúčovú úlohu v národno-uvedomovacom procese Slovákov. Na jej vystúpenie nadviazal doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (Katedra historických vied e a stredoeurópskych štúdií FF UCM), ktorý venoval pozornosť úlohe J. M. Hurbana pri organizácii dobrovoľníckych výprav v revolučnom zápase 1848-1849. Študent FF UCM v Trnave, Samuel Kusenda, upozornil na tradíciu folklórnych revolučných piesní, ktoré reflektujú udalosti revolučných rokov 1848-1849. Diskusie sa zúčastnil kultúrny atašé a prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Vladislav Kulikov a dekanka FF UCM v Trnave doc. Katarína Slobodová Nováková. Podujatie je jedným z množstva akcií, ktoré sa realizujú v rámci osláv 20. výročia vzniku UCM v Trnave. 

Správy a udalosti
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované do...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie