24. 05. 2017

  24.5.2017    Slávnostné vyhodnotenie kurzu čínskeho jazyka

Dňa 24. mája 2017 sa konalo slávnostné vyhodnotenie kurzu čínskeho jazyka na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Kurz organizovala univerzita v spolupráci Konfuciovým inštitútom v Bratislave. Dvojsemestrálny kurz absolvovalo 30 slovenských a niekoľko zahraničných študentov. Všetci úspešne absolvovali test, na základe ktorého obdržali certifikát vydaný Konfuciovým inštitútom v Bratislave.

Slávnostného ukončenia sa zúčastnili riaditelia Konfuciovho inštitútu v Bratislave Ing. Petra Kotuliaková a profesor Lĭ Qingfeng a vyučujúci profesor Zhang Changhui.

Záverečný príhovor predniesla prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc, ktorá vyjadrila veľkú spokojnosť s  prístupom profesora Zhang Changhui a jeho študentov.

Všetci sa tešia na pokračovanie výučby čínskeho jazyka v novom akademickom roku 2017/2018.