30. 03. 2017

  30.3.2017    Autorské čítanie a prezentácia publikácie prof. Petra Jemelku

Prezentácia najnovšej publikácie prof. PhDr. Petra Jemelku, Dr. “Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenske filosofie“ spolu s autorským čítaním sa uskutočnila 30. marca 2017 v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave.
Na podujatí sa zúčastnil aj Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM v Trnave a  doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy, styk s verejnosťou a edičnú činnosť. Podujatie organizovala Univerzitná knižnica UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UCM a  Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave. Knihu vydalo vydavateľstvo Filozofia v Prahe v decembri 2016.