Ďalšie aktuality

19.11.2017  nová
Informačný seminár Erasmus+ stáže
Dňa 22. novembra 2017 sa v miestnosti Z 0.3 (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2) o 13.00 hod. uskutoční informačný seminár pre študentov so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž pre študentov alebo absolventov Bc. alebo Mgr. štúdia.

Seminár organizuje konzorciu...
čítať viac
17.11.2017  nová
Medzinárodná konferencia Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - voľby 2017
Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pod názvom Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - voľby 2017 sa uskutočnila v piatok 10.11.2017 v priestoroch univerzity na Námestí J. Herdu. Viac infiormácií nájdete TU.
čítať viac
8.11.2017
UCM v Trnave na ďalšom ročníku JobSpoTT
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prijala pozvanie organizátorov a zúčastnila sa ďalšieho ročníka úspešnej akcie – pracovného a študentského veľtrhu JobSpoTT 2017.

Veľtrh, ktorý sa konal dňa 7.11.2017 v Športovej hale v Trnave, sa okrem možnosti využiť príležitosť str...
čítať viac
8.11.2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA č. 11/2017. Témou čísla sú štipendiá na letné školy a jazykové kurzy . Bulletin SAIA 11/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/.
čítať viac
6.11.2017
Medzinárodná konferencia UNINFOS 2017
V rámci osláv 20 výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Centrum informačno-komunikačných technológií organizovalo v dňoch 25. – 27. októbra 2017 v aule na Bučianskej ulici dvadsiatytretí ročník medzinárodnej konferencie UNINFOS 2017, konanej pod záštitou mini...
čítať viac
25.10.2017
Medzinárodná konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017
V dňoch 12. - 13. októbra 2017 sa konala medzinárodná konferencia s názvom PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave a 10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie, ktorý je datovaný na deň 8. septembra. Organizátormi poduja...
čítať viac
24.10.2017
Informácia o výberových konaniach
Výberové konania vyhlasované rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda a dekanmi fakúlt UCM sú zverejňované v sekcii "Neprehliadnite", voľba "Výberové konania".
čítať viac
17.10.2017
UCM na 7. mieste zo slovenských univerzít v rebríčku svetového hodnotenia SCImago Institutions Rankings
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa umiestnila na 7. mieste medzi slovenskými univerzitami a obsadila celkové 659. miesto medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta. Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking, ktorá hodnotila takmer 3...
čítať viac