Ďalšie aktuality

21.5.2018  nová
Medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a...
V dňoch 10. - 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a li...
čítať viac
21.5.2018  nová
Oznam konzorcia Workspace Europe pre stážistov, ktorí vycestujú na stáž už teraz v lete po štátniciach
Doteraz konzorcium Workspace Europe poskytovalo stážistom finančný príspevok maximálne na 3 mesiace. Od teraz sa konzorcium rozhodlo zvýšiť finančný príspevok na 4 mesiace.

Petra Krajňáková
Project Coordinator

Štúrova 3
81102 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 388 805
Office: + 42...
čítať viac
18.5.2018
Plánované odstávky tepla
Trnavská teplárenská a.s. oznamuje, že plánované odstávky tepla na jednotlivých úsekoch horúcovodnej sústavy CZT EBO Trnava budú realizované nasledovne:


  • Skladová:  7. 6. a 8. 6. 2018 od 6.00 – 18.00 hod.


  • Nám. J. Herdu a Hajdóczyho.: 11. 6. 2018 od 6.00 – 18.00 hod.


  • Bučianska: 13. 6. 201...
čítať viac
18.5.2018
Špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility
Podmienkou pre vycestovanie na Erasmus+ je uzavretie komerčného poistenia na celé obdobie stáže. Za komerčné poistenie zodpovedajú študenti a je potrebné predložiť VŠ Erasmus koordinátorovi uzatvorené poistenie pred podpisom zmluvy o stáži.

Odporúčame Vám využiť poistenie E...
čítať viac
9.5.2018
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti a vyhodnotenie súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej...
Vyhodnotenie vedomostnej súťaže 25. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky, spolu s prednáškou Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. Cesta slovenskej republiky k štátnej nezávislosti, sa uskutočnili 9. mája v čitárni univerzitnej knižnice. Súťaž vyhlásila Univerzitná k...
čítať viac
24.4.2018
Bulletin SAIA 4/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zelande. Bulletin SAIA 4/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na:...
čítať viac
16.4.2018
UCM v Trnave udelila titul docent
Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 udelila vedecko – pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. Novému docentovi srdečne blahoželáme.

Fotogal...
čítať viac
12.4.2018
UCM v Trnave navštívil veľvyslanec SRN Joachim Bleicker
Dňa 11.4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. Pán veľvyslanec bol prijatý povereným rektorom UCM prof. Ing. Jozef Lehotayom, Dr.Sc., za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ru...
čítať viac