Ďalšie aktuality

20.9.2018
Udelenie rektorského voľna
V súvislosti s konaním akademickej slávnosti Otvorenie akademického roka 2018/19 a inaugurácia rektora UCM v Trnave udeľuje študentom UCM dňa 1.10.2018 (pondelok) od 7.00 hod do 13.00 hod. rektor univerzity Roman Boča rektorské voľno.
čítať viac
12.9.2018
Tanečné a pohybové kurzy University Dance Center v zimnom semestri
💃Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center, ktoré začínajú už 1. októbra. Na UCM sa môžete tešiť tento semester na tieto kurzy: Spoločenské tance začiatočníci a mierne pokročilí, Ľudovky, Latino Lady Style, Twerk, MTV Lady Style, Tabatu, Pilate...
čítať viac
11.9.2018
Trnafčan naberá posily
Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobí pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 1984. Repertoár súboru pozostáva z piesní a tancov z regiónov celého Slovenska, avšak hlavnou náplňou sú tance a spevy z domácej Trnavskej oblasti. Ak sa chcete stať posilou súboru a zažiť n...
čítať viac
1.9.2018
Študentská Free Zóna
Študenti - tešte sa na nové zrekonštruované priestory v budove UCM na Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
25.8.2018
Študentské preukazy - informácia
Vydávanie študentských preukazov a prolongácia  existujúcich preukazov sa realizuje od 3.9. do 30.9.2018 od 8,00 hod. do 14,00 hod. na prízemí v miestnosti S 0.6, v budove na Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
25.8.2018
Otvorenie výskumného pracoviska
Dňa 16.10.2018 o 11:00 hod. sa v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Hlavná 418, 919 51 Špačince) uskutoční slávnostné otvorenie spoločného výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie.
čítať viac
15.8.2018
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu. Tieto výzvy majú charakter uzavretých výziev s dá...
čítať viac
14.8.2018
Noc výskumníkov, 28.9.2018
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, organizujú festival Noc výskumníkov. Na Slovensku bude prebiehať v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Koši...
čítať viac