Akademický senát

Fakulta prírodných vied
zamestnanecká časť
doc. Juraj Miština, PhD., podpredseda AS UCM
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mim. prof.
neobsadené miesto
študentská časť
Mgr. Filip Varga
Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť   

Fakulta masmediálnej komunikácie
zamestnanecká časť:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
JUDr. Milan Botík, PhD., podpredseda AS UCM
študentská časť
Bc. Jana Paveleková, dipl. s.
Mgr. Matej Martovič 

Fakulta sociálnych vied
zamestnanecká časť
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. podpredsedníčka AS UCM
Ing. Jana Osuská 
PhDr. Martin Švikruha
študentská časť
PhDr. Lenka Machyniaková 
PhDr. Matúš Meluš  

Filozofická fakulta 
zamestnanecká časť
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
PhDr. Jozef Lenč, PhD., predseda AS UCM
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. 
študentská časť
Mgr. Lukáš Kurajda
Mgr. Tomáš Susko

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
zamestnanecká časť
PhDr. Eva Vaská, MPH 
Mgr. Jana Koišová, PhD., podpredsedníčka AS UCM
PhDr. Anna Plačková, PhD. 
študentská časť
Petra Belková 
Adam Šebeňa

Rektorátne pracoviská
Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM