Aktuality

12.6.2018
Preukaz študenta - informácia
Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu do 30.6.2018 a majú štátne skúšky v auguste už majú predlženú platnosť do 30.9.2018 (2. ročník magisterského štúdia len do 31.8.2018) v systéme. Teraz si musia...
čítať viac
4.6.2018
Oznam ŠO a OAČ UCM
Oznamujeme študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2017/2018 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení UCM a Oddelení akademických činností UCM každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 8,30 hod. – do 11,00 hod.  s účinnosťo...
čítať viac
25.5.2018
Bulletin SAIA 5/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je Program CEEPUS na rok 2018/2019. Bulletin SAIA 5/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.s...
čítať viac
23.5.2018
Rektor univerzity odovzdal menovací dekrét novému dekanovi FPV UCM
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dňa 23. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM a za prítomnosti predsedu Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. odovz...
čítať viac
23.5.2018
Špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility
Podmienkou pre vycestovanie na Erasmus+ je uzavretie komerčného poistenia na celé obdobie stáže. Za komerčné poistenie zodpovedajú študenti a je potrebné predložiť VŠ Erasmus koordinátorovi uzatvorené poistenie pred podpisom zmluvy o stáži.

Odporúčame Vám využiť poistenie E...
čítať viac
22.5.2018
Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes 22.5.2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc., za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám, slovami: Vymaňte sa z priemernosti a v...
čítať viac
21.5.2018
Medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a...
V dňoch 10. - 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a li...
čítať viac
21.5.2018
Oznam konzorcia Workspace Europe pre stážistov, ktorí vycestujú na stáž už teraz v lete po štátniciach
Doteraz konzorcium Workspace Europe poskytovalo stážistom finančný príspevok maximálne na 3 mesiace. Od teraz sa konzorcium rozhodlo zvýšiť finančný príspevok na 4 mesiace.

Petra Krajňáková
Project Coordinator

Štúrova 3
81102 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 388 805
Office: + 42...
čítať viac
15.5.2018
Vyjadrenie povereného rektora k súčasnej situácii na FMK
Vážená akademická obec, pedagógovia a študenti,
po posledných turbulentných voľbách kandidáta na rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa po prvých dňoch zdalo, že situácia na pôde našej univerzity sa upokojí  a bude smerovať k pokojnej, cieľavedomej  a zmyslupln...
čítať viac
9.5.2018
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti a vyhodnotenie súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej...
Vyhodnotenie vedomostnej súťaže 25. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky, spolu s prednáškou Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. Cesta slovenskej republiky k štátnej nezávislosti, sa uskutočnili 9. mája v čitárni univerzitnej knižnice. Súťaž vyhlásila Univerzitná k...
čítať viac