Aktuality

8.3.2018
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí...
Stanovisko povereného výkonom funkcie rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Lehotaya, DrSc. k informáciám, ktoré zazneli na stretnutí organizovanom AS FMK UCM dňa 7.3.2018 o 14:00 hod. v zasadačke Z03, za účasti senátorov AS FMK UCM, vedenia FMK UCM a pozvaných hostí, vrátane pov...
čítať viac
6.3.2018
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“
Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a Fakulta sociálnych vied UCM vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“, konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana F...
čítať viac
20.2.2018
UCM v Trnave opäť otvorila svoje brány
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala vo svojich priestoroch končiacich študentov stredných škôl

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok pokračovala v úspešnej tradícií univerzitného Dňa otvorených dverí. Dňa 16. februára 2018 sa zástupcovia všetkýc...
čítať viac
13.2.2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je bilaterálny program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávani. Bulletin SAIA 2/2018 si môž...
čítať viac
7.2.2018
UCM v Trnave na cestách
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch od 30.1.2018 do 6.2.2018 zúčastnila „tripu“ po študentských veľtrhoch s názvom Kam na vysokú 2018. Na domácej pôde v Trnave, v Žiline a v Banskej Bystrici naši študenti, doktorandi a pedagógovia odpovedali končiacim stredošk...
čítať viac
6.2.2018
Študenti a priaznivci čínskeho jazyka, pozor!
Aj v letnom semestri akademického roka 2017/18 bude na UCM v Trnave prebiehať výučba čínskeho jazyka.
čítať viac
2.2.2018
Národný štipendijný program - nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. ap...
čítať viac
29.1.2018
Staň sa aj ty členom tímu Amnesty
Naber zkušenosti v prostředí významné neziskové organizace s mezinárodním přesahem a pracuj na tématech, která hýbou společností – migrace, LGBT, cenzura, trest smrti, …

Amnesty International Česká Republika je pobočkou globální nevládní a neziskové organizace, která zastupuj...
čítať viac
22.1.2018
Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. rokov od založenia
Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decem...
čítať viac
22.1.2018
Bulletin SAIA 1/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú pracovné pobyty a stáže v zahraničí. Bulletin SAIA 1/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia...
čítať viac