Aktuality

18.6.2018  nová
Plánované prerušenie distibúcie elektriny
Na základe informácie od Západoslovenskej distribučnej, a.s. dôjde dňa 29.6.2018 od 08.00 do 11.00 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny v objekte UCM - IFBLR na Rázusovej ul. 14 v Piešťanoch.
čítať viac
18.6.2018  nová
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII”
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII” sa konala na Fakulte sociálnych vied v dňoch 14. a 15. júna 2018 pod záštitou dekana FSV doc. Petra Horvátha, PhD. a pod záštitou CERCLES. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre výmen...
čítať viac
15.6.2018
UCM e-maily pre študentov
Študentom sa zriaďujú e-mailové kontá pre potreby plnenia študijných, výskumných a umeleckých úloh a/alebo úloh súvisiacich s prevádzkou a správou UCM. Bližšie informácie nájdete na tu.
čítať viac
12.6.2018
Preukaz študenta - informácia
Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu do 30.6.2018 a majú štátne skúšky v auguste už majú predlženú platnosť do 30.9.2018 (2. ročník magisterského štúdia len do 31.8.2018) v systéme. Teraz si musia...
čítať viac
4.6.2018
Oznam ŠO a OAČ UCM
Oznamujeme študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2017/2018 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení UCM a Oddelení akademických činností UCM každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 8,30 hod. – do 11,00 hod.  s účinnosťo...
čítať viac
25.5.2018
Bulletin SAIA 5/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je Program CEEPUS na rok 2018/2019. Bulletin SAIA 5/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.s...
čítať viac
23.5.2018
Rektor univerzity odovzdal menovací dekrét novému dekanovi FPV UCM
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dňa 23. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM a za prítomnosti predsedu Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. odovz...
čítať viac
23.5.2018
Špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility
Podmienkou pre vycestovanie na Erasmus+ je uzavretie komerčného poistenia na celé obdobie stáže. Za komerčné poistenie zodpovedajú študenti a je potrebné predložiť VŠ Erasmus koordinátorovi uzatvorené poistenie pred podpisom zmluvy o stáži.

Odporúčame Vám využiť poistenie E...
čítať viac
22.5.2018
Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes 22.5.2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc., za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám, slovami: Vymaňte sa z priemernosti a v...
čítať viac