Aktuality

22.6.2018
Zmena harmonogramu štúdia
Na základe rozhodnutia rektora a vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“), oznamujeme zamestnancom a študentom UCM, že slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 sa bude konať 1. októbra 2018. Slávnostné otvorenie akademického roku bude spojené...
čítať viac
21.6.2018
Hodinka s rektorom
Rektor univerzity v súlade s filozofiou transparentnosti a otvorenosti bude od 1.septembra 2018 každú stredu od 8.00 – 9.00 hod. k dispozícii študentom, zamestnancom i verejnosti v univerzitnej kancelárii rektora - miestnosť č. 122 na I. poschodí, UCM v Trnave, ul. J. Herdu č. 2, Trna...
čítať viac
6.8.2018
Vedecký veľtrh 2018
Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave uskutoční 14.9.2018 v poradí 3. ročník Vedeckého veľtrhu v Bratislave. 

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hrav...
čítať viac
31.7.2018
Oznam ŠO - Zápis do vyššieho roka štúdia
2. časť  zápisu do vyššieho roka štúdia od 1. 8. 2018 do 15. 8. 2018 pre študentov, ktorí si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe a pre študentov, ktorí si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019:

1.8.2018 – 15.8.2018

zmeny v zápise predmetov - ak zmeny povolí f...
čítať viac
26.7.2018
Harmonogram zápisov
Oddelenie akademických činností UCM zverejnilo harmonogram zápisov študentov na akademický rok 2018/2019.
čítať viac
19.7.2018
Oznam Kancelárie rektora UCM
Dňa 18.7.2018 poveril rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. výkonom funkcie prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu PhDr. Michala Lukáča, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.
čítať viac
27.6.2018
Lídrom rebríčka slovenských univerzít sa v globálnom hodnotení U-Multirank stala UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je lídrom rebríčka slovenských univerzít v globálnom hodnotení U-Multirank, keď ako jediná slovenská univerzita získala štyri hodnotenia A, a to v kategóriách riadne ukončenie bakalárskeho štúdia, interdisciplinárny výskum, zahran...
čítať viac
26.6.2018
Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON
V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
26.6.2018
Športový deň UCM v Trnave 2018
Športový deň UCM v Trnave 2018 sa konal 14.6.2018 v športovo-relaxačnom centre Eventland v obci Lehnice-Sása.
Zúčastnilo sa ho vyše 130 našich zamestnancov z rektorátu, FF UCM, FPV UCM a FSV UCM. Privítalo nás daždivé a veterné počasie, preto sa mu musel prispôsobiť aj program. Športo...
čítať viac