Aktuality

  8.3.2017   

Belgorodská štátna národná vedecká univerzita  na návšteve UCM v Trnave
Dňa 6.3.2017 privítal na pôde univerzity rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. hostí z Inštitútu interkultúrnej komunikácie a medzinárodných vzťahov Belgorodskej štátnej národnej vedeckej univerzity. 
 

Hlavnými témami pracovnej návštevy boli: možnosť akademickej mobility študentov, príprava spoločných publikácií na základe výmeny skúsenosti doktorandov na vzájomných študijných pobytoch, príprava rôznych medzinárodných grantov.

Na záver prijatia rektor odovzdal Zlatú medailu UCM v Trnave pre rektora BelSU  prof.Olega  N. Polukhinova a  udelil Belgorodskej štátnej národnej vedeckej univerzite Zlatú medailu UCM v Trnave.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: PR manažér