Aktuality

  14.3.2017   

Bulletin SAIA 3/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 3/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/. Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko).

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Judinyová
Zdroj: referát zahraničných stykov