Aktuality

  2.5.2017    Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názov Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26.-27.4.2017 v priestoroch Zámockého kaštieľa v Holíči. Viac informácií nájdete tu

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Michal Imrovič, PhD.
Zdroj: prodekan FSV