Aktuality

  3.10.2017    UCM na Matičných národných slávnostiach 2017

Vo štvrtok 7.septembra 2017 sa v Trnave slávnostne otvorila 2. časť Matičných národných slávností 2017 a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola pri tom ako spoluorganizátor a odborný garant vedeckých konferencií - o to viac, že tieto slávnosti sa konali iba pár dní pred oslavami 20. výročia založenia a úspešného pôsobenia univerzity v akademickom priestore.  

Matičné národné slávnosti 2017 slávnostne otvoril predseda Matice Slovenskej, Ing. Marián Tkáč PhD., svojím príhovorom pred pomníkom významného národovca, Antona Bernoláka. Medzi pozvaných hostí patrili aj Dr. h. c  doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2014, predseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Tibor Mikuš, PhD., pán rektor, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a zástupcovia Mesta Trnava a akademického sveta, ktorí na chvíľu odložili svoje povinnosti, chytili sa lopát a podľa starého slovanského zvyku spolu zasadili v neďalekom parku Pamätnú matičnú lipu. Naši predkovia verili, že lipa má magickú moc chrániť pred zlom a pomôcť k bezstarostnej budúcnosti. Matici slovenskej prajeme, aby táto lipa k tejto bezstarostnej budúcnosti pomohla.

Matičná delegácia sa následne presunula do Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave, kde program pokračoval vedeckou konferenciou s názvom „Slovensko v súradniciach času“. Za UCM pán rektor vystúpil s pozdravným príhovorom a pani prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. so svojím podnetným príspevkom: Výchovno-vzdelávací proces z hľadiska hodnotového a kultúrneho formovania mladej generácie.

Do programu Matičných národných slávností 2017 sa naša univerzita zapojila opäť  v piatok 8. septembra 2017, keď na akademickej pôde v sále Kino OKO hostila konferenciu s názvom „Prezentácia vedeckých ústavov a odborných pracovísk Matice Slovenskej“. Matičných hostí na našej akademickej pôde za univerzitu srdečne privítala pani prorektorka doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. so svojím pozdravným príhovorom.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér UCM