Aktuality

  4.10.2017    Súťaž vo vede pre slovenských vysokoškolákov

Ponuka pre šikovných slovenských vysokoškolákov, ktorí majú záujem absolvovať týždenný pobyt v Saudskej Arábii. Bližšie informácie o súťaži nájdete tu a tiež môžete o ne požiadať e-mailom na adrese emilia.petrikovajohn(zav.)doegmail.com

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: referát vedecko-výskumnej činnosti