Aktuality

  19.11.2017    Informačný seminár Erasmus+ stáže

Dňa 22. novembra 2017 sa v miestnosti Z 0.3 (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2) o 13.00 hod. uskutoční informačný seminár pre študentov so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž pre študentov alebo absolventov Bc. alebo Mgr. štúdia.

Seminár organizuje konzorcium Workspace Europe, ktoré zabezpečuje pre študentov UCM stáže v rámci programu Erasmus+.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: referát zahraničných stykov