Aktuality

  21.2.2018    Voľby kandidáta na rektora UCM v Trnave

Na zasadnutí AS UCM dňa 20. februára 2018 nebol ani po opakovanej voľbe druhého kola volieb zvolený kandidát na rektora, volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora v zmysle § 3 ods. 15 Volebného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre voľbu kandidáta na rektora (ďalej len „volebný poriadok“) rozhodla, že:

  1. nový termín volieb rektora bude dňa 28. februára 2018 o 13.00 hod. v miestnosti Z 0.3;
  2. termín predkladania návrhov kandidátov v zmysle § 2 ods. 5 volebného poriadku stanovila do 26. februára 2018 do 12.00 hod. na podateľni na meno predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora;
  3. termín predstavenie kandidátov stanovila na 27. februára 2018 o 13.00 hod. v Aule na Bučianskej ulici.


Jozef Lenč, PhD. v. r., predseda volebnej komisie

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda volebnej komisie