Aktuality

  1.3.2018    Výsledky volieb kandidáta na rektora

AS UCM dňa 28. februára 2018 na svojom zasadnutí nezvolil žiadneho z navrhovaných za kandidáta na rektora UCM. Výsledky jednotlivých kôl (hlasovaní) boli nasledovné:

1 kolo (na zvolenie bolo potrebných 16 hlasov)

V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1 kola boli nasledovné:

  • prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - 13 hlasov
  • doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. - 12 hlasov
  • neplatný - 1 hlas

V prvom kole nebol zvolený kandidát na rektora UCM.

2 kolo (na zvolenie bolo potrebných 14 hlasov)

V druhom kole bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky druhého kola boli nasledovné:

  • prof. Ing. Roman Boča,, DrSc. - 12 hlasov
  • doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. - 13 hlasov
  • neplatný - 1 hlas

V druhom kole nebol zvolený kandidát na rektora UCM.

Opakovaná voľba 2 kolo (na zvolenie bolo potrebných 14 hlasov)

V opakovanej voľbe druhého kola bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov. Odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky druhého kola boli nasledovné:

  • prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - 13 hlasov
  • doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. - 12 hlasov
  • neplatný - 1 hlas

V opakovanej voľbe druhého kola nebol zvolený kandidát na rektora UCM.

Jozef Lenč, PhD. v. r., predseda volebnej komisie

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda volebnej komisie