Aktuality

  1.3.2018    Termíny ďalšej voľby kandidáta na rektora

Keďže na zasadnutí AS UCM dňa 28. februára 2018 nebol ani po opakovanej voľbe druhého kola volieb zvolený kandidát na rektora volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora v zmysle § 3 ods. 15 Volebného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre voľbu kandidáta na rektora (ďalej len „volebný poriadok“) rozhodla, že:

  • nový termín volieb rektora bude dňa 13. marca 2018 o 13.00 hod. v miestnosti Z 03;
  • termín predkladania návrhov kandidátov v zmysle § 2 ods. 5 volebného poriadku stanovila do 12. marca 2018 do 12.00 hod. na podateľni na meno predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora;
  • termín predstavenie kandidátov stanovila na 13. marca 2018 o 10.00 hod. v Aule na Bučianskej ulici.

Jozef Lenč, PhD. v. r., predseda volebnej komisie

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda volebnej komisie