Aktuality

  12.3.2018    Informácia o voľbách kandidáta na rektora

Volebná komisia dňa 12. marca 2018 po otvorení obálok návrhov konštatovala, že navrhnutými do volieb kandidáta na rektora UCM sú:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (životopis, volebný program)

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. (životopis, volebný program)

PhDr. Jozef Tinka, PhD. (životopis,)

Prezentácia kandidátov a ich programov sa uskutoční dňa 13. marca 2018 o 10:00 hod. v Aule na Bučianskej ulici.

Každý z kandidátov dostane 15 minút na prezentáciu programu. Nasledovať bude diskusia, v rámci ktorej budú môcť členovia Akademickej obce UCM položiť otázky kandidátom na rektora. Otázky budú len ústnou formou. Otázky sa musia týkať len volebného programu a vízií kandidátov. Termín prezentácie aj vzhľadom na rokovanie AS UCM bude max. do 11:30 hod.

Voľba kandidáta na rektora sa uskutoční 13. marca 2018 o 13:00 hod.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda volebnej komisie