Aktuality

  12.6.2018    Preukaz študenta - informácia

Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu do 30.6.2018 a majú štátne skúšky v auguste už majú predlženú platnosť do 30.9.2018 (2. ročník magisterského štúdia len do 31.8.2018) v systéme. Teraz si musia zmenu zapísať priložením preukazu k univerzitnému terminálu v univerzite alebo na dalších miestach viď.: https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kšiňan
Zdroj: správca BČK