Aktuality

  25.6.2018    Poďakovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, priatelia, zamestnanci UCM!

Dňa 30. júna sa končí moje pôsobenie na našej univerzite. Odchádzam po dvadsiatich rokoch ako docentka germanistiky, dekanka FF, a prorektorka.

Domnievam sa,, že som sa na všetkých mojich postoch snažila urobiť to, čo bolo v mojich silách - pre fakultu, pre univerzitu.

Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu a želám Vám všetko najlepšie v pracovnom a osobnom živote.

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.