Aktuality

  19.7.2018    Oznam Kancelárie rektora UCM

Dňa 18.7.2018 poveril rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. výkonom funkcie prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu PhDr. Michala Lukáča, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Vložil: Kamil Adamec
Zdroj: kancelária rektora UCM