Aktuality

  26.7.2018    Harmonogram zápisov

Oddelenie akademických činností UCM zverejnilo harmonogram zápisov študentov na akademický rok 2018/2019.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Zdroj: vedúca OAČ