Aktuality

  11.9.2018    Trnafčan naberá posily

Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobí pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 1984. Repertoár súboru pozostáva z piesní a tancov z regiónov celého Slovenska, avšak hlavnou náplňou sú tance a spevy z domácej Trnavskej oblasti. Ak sa chcete stať posilou súboru a zažiť nielen tvrdú námahu na tréningoch, ale aj krásne okamihy vystúpení a interakcie s publikom, príďte na konkurz.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou