Edičná činnosť

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).
Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1. 3. 2014.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM.


Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti.
Aktuálny edičný plán nájdete tu.


TlačiváVydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické.
Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebných textov – skriptá, zborníky a ďalšie materiály. Vydané neperiodiká v roku 2015


Knihy na predaj pre kníhkupectváKalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Kvapka krvi UCM v Trnave
Dňa 26. apríla 2017 sa konala po dvanásty krát Kvapka krvi UCM. Tradičné darovanie krvi prebieha od roku 2011 v spolupráci s Národnou transfúznou službou T...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie