Edičná činnosť

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).
Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1. 3. 2014.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM.


Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti.
Aktuálny edičný plán nájdete tu.


TlačiváVydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické.
Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebných textov – skriptá, zborníky a ďalšie materiály. Vydané neperiodiká v roku 2015


Knihy na predaj pre kníhkupectváKalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Prerušenie distribúcie elektriny
Na základe informácie od Západoslovenskej distribučnej, a.s. dôjde dňa 23.6.2017 od 08.00 do 13.00 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie