Edičná činnosť

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).
Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1. 3. 2014.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM.


Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti.
Aktuálny edičný plán nájdete tu.


TlačiváVydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické.
Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebných textov – skriptá, zborníky a ďalšie materiály. Vydané neperiodiká v roku 2015


Knihy na predaj pre kníhkupectváKalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Grantový program Študenti do sveta
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie