Edičná činnosť

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).
Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1. 3. 2014.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM.


Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti.
Aktuálny edičný plán nájdete tu.


TlačiváVydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické.
Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebných textov – skriptá, zborníky a ďalšie materiály. Vydané neperiodiká v roku 2016


Knihy na predaj pre kníhkupectváKalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované do...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie