Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2018/2019
Harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2017/2018
Harmonogram štúdia
 v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2016/2017
Harmonogram štúdia
 v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2015/2016
Harmonogram štúdia
 v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v akademickom roku 2014/2015