Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., privítal 6. decembra 2011 veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmana.

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. navštívil 6. decembra 2011 Jeho Excelenciu Mons. Róberta Bezáka, CSsR, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy.
Pri príležitosti návštevy Trnavskej arcidiecézy odovzdal rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš zlatú pamätnú medailu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jeho Excelencii arcibiskupovi Mons. Róbertovi Bezákovi.
Fotogaléria.

Ranking fakúlt vysokých škôl 2011.
Siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 súkromných vysokých škôl, ktoré boli opäť rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.

Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
Pri príležitosti vydania publikácie pána doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. pod názvom „Čínske súvislosti“ pozval rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. na návštevu Jeho Excelenciu veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Gu Zippinga, ktorý spolu s manželkou prijali pozvanie.

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., zablahoželal vymenovaným profesorkám
Prezident republiky Ivan Gašparovič dňa 28. novembra 2011 vymenoval nových vysokoškolských profesorov.

Výmenný program CEEPUS v akademickom roku 2012/2013.
Vážení študenti, vážení pedagógovia, dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou spolupráce Vašej univerzity v rámci aktivít multilaterálneho výmenného programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitne štúdiá) v akademickom roku 2012/2013.

Akreditované nové študijné programy na UCM v Trnave.
Akreditačná komisia dňa 23.11.2011 zverejnila zápisnicu 61.2.1a,b zo 61. zasadnutia AK konaného v dňoch 26. - 27.10.2011.

8. národná konferencia o kvalite - Manažérstvo kvality vo verejnej správe
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje 8. národnú konferenciu o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. decembra 2011 v účelovom zariadení SÚZA v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska 2010/2011.
Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. V školskom roku 2010/2011 vstupuje už do svojho siedmeho ročníka. Naša univerzita má v tejto súťaži nominovaných troch študentov.

Dňa 7. novembra 2011 bola spustená nová web stránka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Obsah stránky bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, aby sa k vám dostali všetky dôležité informácie včas.

Vopred sa ospravedlňujeme za neželané chyby a potešíme sa všetkým pripomienkam, námetom, postrehom a návrhom na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky, ktoré očakávame na adrese webmaster(zav.)ucm.sk. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe novej web stránky podieľali.

Centrum informačno-komunikačných technológií UCM.

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie