Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

V kalendári sú pedagógovia ako filmoví hrdinovia.
Deťom dvoch bývalých študentiek, ktoré v uplynulých rokoch zomreli na popôrodné komplikácie, pôjde výťažok z predaja originálneho kalendára Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. V ňom študent, fotograf Antonios Vlachou zvečnil pedagógov a zamestnancov fakulty ako hrdinov známych filmov.

Dňa 19.12.2011 podpísali rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mim. prof. a predsedníčka Základnej organizácie OZPŠaV Mgr. Nora Dostálová Kolektívnu zmluvu na rok 2012.

Mokrý, Mirgová a Modrovský sa sklonili pred trnavskými pedagógmi.
Herec Juraj Mokrý, speváčka Dominika Mirgová či tanečník Peter Modrovský. Tieto známe tváre z televíznej obrazovky účasťou podporili volejbalový turnaj s charitatívnym podtónom Senators cup.

čítajte viac...

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., privítal 6. decembra 2011 veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmana.

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. navštívil 6. decembra 2011 Jeho Excelenciu Mons. Róberta Bezáka, CSsR, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy.
Pri príležitosti návštevy Trnavskej arcidiecézy odovzdal rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš zlatú pamätnú medailu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jeho Excelencii arcibiskupovi Mons. Róbertovi Bezákovi.
Fotogaléria.

Ranking fakúlt vysokých škôl 2011.
Siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 súkromných vysokých škôl, ktoré boli opäť rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.

Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
Pri príležitosti vydania publikácie pána doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. pod názvom „Čínske súvislosti“ pozval rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. na návštevu Jeho Excelenciu veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Gu Zippinga, ktorý spolu s manželkou prijali pozvanie.

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., zablahoželal vymenovaným profesorkám
Prezident republiky Ivan Gašparovič dňa 28. novembra 2011 vymenoval nových vysokoškolských profesorov.

Výmenný program CEEPUS v akademickom roku 2012/2013.
Vážení študenti, vážení pedagógovia, dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou spolupráce Vašej univerzity v rámci aktivít multilaterálneho výmenného programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitne štúdiá) v akademickom roku 2012/2013.

Akreditované nové študijné programy na UCM v Trnave.
Akreditačná komisia dňa 23.11.2011 zverejnila zápisnicu 61.2.1a,b zo 61. zasadnutia AK konaného v dňoch 26. - 27.10.2011.

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie