Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Postup pri ubytovaní študentov UCM v akademickom roku 2011/2012 v Študentskom domove UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Základné informácie o ubytovaní a stravovaní a postup pri ubytovaní pre študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Študentskom domove a jedálni Miloša Uhra.

Zmena príspevku na stravu
Na základe rozhodnutia MŠVVŠR bol s platnosťou od 1. 9. 2011 určený príspevok na stravu študentov vo výške 0,80 € na jedno jedlo. Pre študentov UCM to znamená v novom akademickom roku 2011/2012 zvýšenie ceny stravného lístka o 0,20 €.

Podávanie žiadostí o ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave.
Žiadosti sa podávajú elektronicky cez AIS (videomanuál nájdete na AIS helpdesku: http://www.ucm.sk/helpdesk/studenti/manualy/index.html).
Elektronickú žiadosť je potrebné vytlačiť a spolu s prílohami odovzdať v podateľni UCM na Nám. J. Herdu 2 do 25.5.2011. Ak máte problém s vyplnením žiadosti v AIS, kontaktujte helpdesk: http://cikt.ucm.sk/helpdesk/.Informácia pre študentov žiadajúcich ubytovanie na akademický rok 2011/2012..

ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie