Filter správ:
Neprehliadnite:    Politika kvality    |    Komplexná akreditácia    |    Prijímacie konanie    |    20 rokov UCM v Trnave

Akreditované nové študijné programy na UCM v Trnave.
Akreditačná komisia dňa 23.11.2011 zverejnila zápisnicu 61.2.1a,b zo 61. zasadnutia AK konaného v dňoch 26. - 27.10.2011.

8. národná konferencia o kvalite - Manažérstvo kvality vo verejnej správe
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje 8. národnú konferenciu o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. decembra 2011 v účelovom zariadení SÚZA v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska 2010/2011.
Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. V školskom roku 2010/2011 vstupuje už do svojho siedmeho ročníka. Naša univerzita má v tejto súťaži nominovaných troch študentov.

Dňa 7. novembra 2011 bola spustená nová web stránka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Obsah stránky bude priebežne dopĺňaný a aktualizovaný, aby sa k vám dostali všetky dôležité informácie včas.

Vopred sa ospravedlňujeme za neželané chyby a potešíme sa všetkým pripomienkam, námetom, postrehom a návrhom na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky, ktoré očakávame na adrese webmaster(zav.)ucm.sk. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe novej web stránky podieľali.

Centrum informačno-komunikačných technológií UCM.

Konferencia Nové trendy v marketingu 2011
V priestoroch Smolenického zámku sa bude v dňoch 15. - 16. novembra 2011 konať ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu. Organizátorom podujatia, tentoraz s podtitulom „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem", je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave - zmena študijného referenta
Oznamujeme študentom študijných programov verejná správa, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe Inštítútu sociálnych vied UCM v Trnave, že dňom 02.11.2011 sa študijnou referentkou stáva:

Bc. Oľga Molnárová
Kancelária: IV (Nám. J. Herdu 2, Trnava, hlavná budova, prízemie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: olga.molnarova(zav.)ucm.sk

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave - zmena študijného referenta
Oznamujeme študentom študijných programov na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, že dňom 02.11.2011 sa študijnou referentkou stáva:

Ing. Daniela Šimková

Kancelária: IV (Nám. J. Herdu 2, Trnava, hlavná budova, prízemie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Stanovisko k vysťahovaniu študentov z Hotela Trnavan
V predchádzajúcich dňoch prišlo k poľutovaniahodnej situácii, pri ktorej museli študenti UCM opustiť ubytovacie zariadenie Hotel Trnavan. UCM zmluvne zabezpečila ubytovanie pre viac ako 150 študentov, podobne ako v prechádzajúcom akademickom roku aj v tomto roku v uvedenom zariadení.

Americký profesor komunikácie Arvind Singhal vrámci svojej prvej návštevy Slovenska prednášal na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
TRNAVA 12.10.2011 - Na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave sa dnes konala prednáška s americkým profesorom komunikácie Arvindom Singhalom. Témy prednášky boli orientované na oblasť šírenia mediálnych posolstiev schopných narúšať spoločenskú akceptáciu problémov pokrokovou metódou - rozprávaním autentických príbehov zo života.

Stanovisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k neobjektívnej reportáži ,, Zákazku na rekonštrukciu budovy Univerzity svätých Cyrila a Metoda mali dostať vybrané firmy“.
Dňa 5.10.2011 bola odvysielaná v televízii TA3 reportáž, ktorú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave považuje za neobjektívnu a zavádzajúcu.

ARCHÍV SPRÁV
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie