Filter správ:

Späť

05.03.2017

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. zo dňa 8.12.2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje,

že dňa 6.4.2017 o 10.00 hod. sa v novej dolnej zasadačke rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc., docenta na FF UCM v Trnave, na tému „Základní faktory změny paradigmatu v ruské literatuře na přelomu 19. a 20. století“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry. 

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF UCM
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie