Filter správ:

Späť

14.03.2017

Predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom
18. ročník Týždňa slovenských knižníc zahájila 13.3.2017 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom, študentom i pracovníkom knižníc, ktorí si mohli doplniť svoje knižnice o kvalitnú literatúru. 

Podujatie otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice Darina Kráľová, vo svojom príhovore informovala o podujatiach a aktivitách Univerzitnej knižnice UCM počas 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha v dňoch 13.3.–19.3.2017 vo všetkých knižniciach na Slovensku. Počas výstavy sa uskutočnili 4 prezentácie pre študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV, Katedry psychológie FF a Katedry slovenského jazyka a literatúry FF, na ktorých sa zúčastnilo spolu 145 študentov. Zástupkyňa vydavateľstva Portál, PaedDr. Nadežda Čabiňáková, prezentovala činnosť vydavateľstva a informovala študentov o novinkách, ktoré vyšli vo vydavateľstve Portál. Aktívni študenti, ktorí vedeli zodpovedať na otázky, boli odmenení knihou podľa vlastného výberu.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK UCM
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie