Filter správ:

Späť

03.04.2017

INTERVIEW DAY a TABLE TALKING
Dňa 5.4. 2017 sa uskutočnil v priestoroch Auly UCM na Bučianskej ul. Interview Day a Table talking pre končiacich študentov magisterského štúdia všetkých fakúlt. Podujatie otvorila prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Ruženka Kozmová, CSc. a po nej sa prítomným študentom a zástupcom firiem prihovoril spoluorganizátor Mgr. Igor Holéczy z Národného kariérneho centra. Viac..

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: Referát pre styk s verejnosťou
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie