Filter správ:

Späť

12.03.2014

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala veľvyslanca Poľskej republiky
V stredu 12.3.2014 Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM) navštívil a študentom poskytol prednášku mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky J. E. Tomasz Chłoń.

Pán veľvyslanec sa na úvod návštevy stretol so zástupcami FSV UCM - dekanom fakulty PhDr. Petrom Horváthom, PhD., riaditeľom Centra európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcelom Vysockým, PhD. a s predsedom akademického senátu UCM doc. PhDr. Milanom Čákym, CSc.

Na úvod stretnutia zástupcovia fakulty prerokovali s J.E. možnosti ďalšej spolupráce  a v mene pána rektora odovzdali p. veľvyslancovi pamätnú medailu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Následne p. veľvyslanec poskytol študentom FSV UCM prednášku na tému ,,European Union´s Neighbourhood Policy", v rámci ktorej sa vyjadril aj k aktuálnej  situácii na Ukrajine. Na prednášku voľne nadviazala diskusia so študentmi.

Ako povedal riaditeľ Centra európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcel Vysocký: ,,Som veľmi rád, že sa nám v rámci činnosti Centra podarilo vytvoriť určitú “tradíciu“ pozvaných prednášok veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku. Verím, že spoločné stretnutia zástupcov fakulty, študentov a veľvyslancov sú vhodným doplnením výučby a vytvoria priestor pre nadväzovanie kontaktov prospešných pre fakultu a univerzitu.“

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Žažová, PhD.
ARCHÍV SPRÁV
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie