Knihy na predaj pre kníhkupectvá

Alexander Veľký v prameňoch. Itinerarium Alexandri
Autor: Habaj, M.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-593-5
Rozsah: 218 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 12,10 €

Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí
Autor: Huraj, L. - Siládi, V.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-402-0
Rozsah: 150 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012 (2. vydanie)
Cena: 8,80 €

Matematika I.
Autori: Trubenová, J. - Masárová, R. - Červeňanský, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-092-3
Rozsah: 176 strán
Formát: A4
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2010 (3. vydanie)
Cena: 14,30 €

Inovácia cereálnych potravín pre účely prevencie obezity
Autori: Duchoňová, - L., Šturdík, E.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-493-8
Rozsah: 126 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Cena: 6,60 €

Všeobecná chémia
Autor: Boča, R.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-522-5
Rozsah: 246 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013 (3. vydanie)
Cena: 9,90 €

Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii
Autor: Beňačka, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-457-0
Rozsah: 188 strán
Formát: A4
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Cena: 6,60 €

Chmeľ obyčajný - nové pohľady na tradičnú plodinu
Autori: Faragó, J. - Ürgeová, E.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-518-8
Rozsah: 183 strán
Formát: B5
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2014
Cena: 20,90 €

Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania
Autori: Valachovič, P. - Habaj, M.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-575-1
Rozsah: 204 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
Cena: 10,45 €

Stav riešenia problematiky etiky v rôznych oblastiach marketingovej a masmediálnej komunikácie
Autor: Matúšová, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-621-5
Rozsah: 80 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014 
Cena: 7,70 €

Podoby ironického módu III
Autor: Petríková, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-619-2
Rozsah: 76 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 5,50 €

Postoje adoslescentov na Slovensku k manželskému a nemanželskému spolužitiu
Autor: Ruttmarová, G.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-624-6
Rozsah: 120 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 11,00 €

Virtuálne produkty v múzeu I. (Využite na príklade hradu Slanec)
Autori: Župčán, L. - Župčánová, M.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-599-7
Rozsah: 248 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 26,40 €

English Idioms – Theory and Applications
Autor: Kvetko, P.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-660-4
Rozsah: 210 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Organická chémia I
Autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-714-4
Rozsah: 418 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2015
Cena: 19,80 €

Úvod do filozofie médií
Autor: Gálik, S.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-269-9
Rozsah: 87 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2011
Cena: 5,50€

Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny
Autor: Václaviková, I.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-724-3
Rozsah: 146 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Terorizmus ako globálna hrozba
Autor: Klavec, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-616-1
Rozsah: 144 strán
Formát : A5
Rok vydania: 2014
Cena: 6,60 €

Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku
Autori: Letavajová, S. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-577-5
Rozsah: 188 strán
Formát : A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
Cena: 12,10 €

Policajná psychológia I. - Úvod
Autori: Čech, J. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-415-0
Rozsah: 500 strán
Formát:  B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 27,50 €

Policajná psychológia II. - Policajná služba
Autori: Čech, J. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-416-7
Rozsah: 380 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 20,90 €

Policajná psychológia III. - Policajti, páchatelia, obete
Autori: Čech, J. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-417-4
Rozsah: 444 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 24,20 €

Úvod do sociológie mládeže
Autor: Macháček, L.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-259-0
Rozsah: 181 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2011
Cena: 7,70 €

Slovensko - anglicko - španielsko - taliansky obrázkový slovník
Autori: Hornáčková-Klapicová, E. - Laudani, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-542-3
Rozsah: 126 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
Cena: 23,10 €

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami
Autor: Kollárová, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-618-5
Rozsah: 110 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 9,90 €

Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia
Autor: Vlnka, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-613-0
Rozsah: 118 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 7,70 €

Historical comparative aspects of the english and spanish religious vocabulary
Autor: Hornáčková Klapicová, E.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-612-3
Rozsah: 164 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 11,00 €

Podoby ironického módu II.
Autor: Petríková, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-638-3
Rozsah: 128 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 6,60 € 

Verejná mienka (história, teória, výskum)
Autori: Čukan, K. - Šrámek, Ľ.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-688-8
Rozsah: 180 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
2. vydanie
Cena: 7,70 €

Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta
Autor: Grominová, A.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-684-0
Rozsah: 138 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Rečová komunikácia
Autor: Škvareninová, O.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-632-1
Rozsah: 214 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2014
Cena: 12,10 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania
Autor: Rojková, Z.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 104 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-801-1
Cena: 12,10 €

Súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie a ich interakcie
Autor: Matúšová, J. G.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-642-0
Rozsah: 124 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 9,90 €

The Representation of War in Nineteenth - Century American Novels
Autor: Pecina, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 116 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-731-1
Cena: 7,70 €

Alexander Veľký
Autori: Habaj, M. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 336 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-726-7
Cena: 20,90 €

Školský psychológ a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese (1. diel)
Autori: Baranovská, A. - Mičková, Z.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 174 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 987-80-8105-743-4
Cena: 18,17 €

Čo je s vašou kondíciou?
Autori: Hrčka, J. - Haring, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 170 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-758-8
Cena: 9,90 €

Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, online médiá
Autor: Pravdová, H.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 256 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-754-0
Cena: 12,10 €

Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry
Autori: Danechová, Z. - Kusá, A.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 106 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-775-5
Cena: 33,00 €

Raná skúsenosť jedinca v kontexte životnej spokojnosti a psychologickej pohody
Autor: Hubinská, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 178 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-761-8
Cena: 12,10 €

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938-1950
Autor: Haladová, S.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 172 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-791-5
Cena: 11,00 €

Teória a prax mediálnej výchovy (Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania)
Autor: Kačinová, V.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 254 strán
Formát: A5
Rok vydania 2016
ISBN 978-80-8105-763-2
Cena: 18,70 €

Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti
Autori: Baranovská, A. - Doktorová, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 190 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-750-2
Cena: 12,10 €

Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov
Autor: Labuda, L.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 98 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-737-3
Cena: 8,80 €

Aktuálne otázky teórie a praxe rozhlasovej žurnalistiky v ére internetu
Autor: Višňovský, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 350 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-742-7
Cena: 22,00 €

Vybrané aspekty regionálneho marketingu
Autor: Jánošová, D.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 114 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-746-5
Cena: 7,70 €

Inovácie v slovenskej reklame
Autori: Mendelová, D. - Zaušková, A.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 144 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-782-3
Cena: 11,00 € 

Astronautka Astrid a jej úbohá mačka
Autor: Rozemberg, A. 
Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rozsah: 139 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-83-7490-885-6
Cena: 6,60 €

Organická chémia II.
Autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 368 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8108-762-5
Cena: 19,80 €

Metódy, prístupy a stratégie uplatňované v sociálnych službách a poradenstve
Autor: Slovák, P.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 148 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-774-8
Cena: 11,00 €

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí
Autor: Sokolovič, P. a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 356 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-792-2
Cena: 19,80 €

Novodobé dejiny Trnavy rečou dokumentov
Autor: Sokolovič, P.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 216 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-805-9
Cena: 11,00 €

Marketingové postupy pomocou dolovania dát v metodológii SIX SIGMA
autor: Trnka, A.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 125 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-809-7
Cena: 17,60 €

Mediálna zábava v 21. storočí
Autor: Radošinská, J.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 146 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-793-9
Cena: 9,90 € 

Inojazyčné výrazy v slovenčine
Autor: Kumorová Z .
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 126 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-820-2
Cena: 11,00 €

Sparta a Athény - Dejiny peloponézskej vojny
Autori: M. Habaj a kol.
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 258 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-855-4
Cena: 5,00 €

World of Advergaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy)
(autor: Mago, Z.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 100 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-814-1
Cena: 13,20 €

Politické líderstvo
(autori: Mihálik, J. - Vrábel, M.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 150 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-806-6
Cena: 13,20 €

Biofotonika: Compendium
(autor: Marček Chorvátová, A.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-865-3
Rozsah: 117 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2017
Cena: 19,00 €