Knihy na predaj pre kníhkupectvá
Alexander Veľký v prameňoch. Itinerarium Alexandri
(autor: Habaj, M.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-593-5
Rozsah: 218 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 12,10 €


Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí

(autor: Huraj, L. – Siládi, V.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-402-0
Rozsah: 150 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012   (2. vydanie)
Cena: 8,80 €

Matematika I. 
(autori: Trubenová, J., Masárová, R., Červeňanský, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-092-3
Rozsah: 176 strán
Formát: A4
Väzba: mäkká
Rok vydania:  2010   (3. vydanie)
Cena: 14,30 €

Inovácia cereálnych potravín pre účely prevencie obezity
(autori: Duchoňová, L., Šturdík, E.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-493-8
Rozsah: 126 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Cena: 6,60 €

Všeobecná chémia
(autor: Boča, R.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-522-5
Rozsah: 246 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013 (3. vydanie)
Cena: 9,90 €

Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii
(autor: Beňačka, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-457-0
Rozsah: 188 strán
Formát: A4
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Cena: 6,60 €

Chmeľ obyčajný - nové pohľady na tradičnú plodinu
(autori: Faragó, J. - Urgeová, E.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-518-8
Rozsah: 183 strán
Formát: B5
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2014
Cena: 20,90 €

Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania
(autori: Valachovič, P. - Habaj, M.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-575-1
Rozsah: 204 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
cena: 10,45 €

Stav riešenia problematiky etiky v rôznych oblastiach marketingovej a masmediálnej komunikácie
(autori: Matúšová, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-621-5
Rozsah: 80 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014 
cena: 7,70 €

Podoby ironického módu III
(autor: Petríková, D.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-619-2
Rozsah: 76 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 5,50 €

Postoje adoslescentov na Slovensku k manželskému a nemanželskému spolužitiu
(autor: Ruttmarová, G.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-624-6
Rozsah: 120 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 11 €

Virtuálne produkty v múzeu I. Využite na príklade hradu Slanec
(autori: Župčán, L. – Župčánová, M. )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-599-7
Rozsah: 248 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 26,40 €

English Idioms – Theory and Applications
(autor: Kvetko, P.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-660-4
Rozsah: 210 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Organická chémia I.
(autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-714-4
Rozsah: 418 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2015
Cena: 19,80 €

Úvod do filozofie médií
(autor: Gálik, S.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-269-9
Rozsah: 87 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2011
Cena: 5,50

Pozitívne a negatívne aspekty prepojenia práce a rodiny
(autor: Václaviková, I. )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-724-3
Rozsah: 146 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Terorizmus ako globálna hrozba
(autor: Klavec, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-616-1
Rozsah: 144 strán
Formát : A5
Rok vydania: 2014
Cena: 6,60 €

Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku
(autori: Letavajová, S. a kolektív)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-577-5
Rozsah: 188 strán
Formát : A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
Cena: 12,10 €

Policajná psychológia I. - Úvod
(autor: Čech, J. a kol.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-415-0
Rozsah: 500 strán
Formát:  B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 27,50 €

Policajná psychológia II. - Policajná služba
(autor: Čech, J. a kol.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-416-7
Rozsah: 380 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 20,90 €

Policajná psychológia III. - Policajti, páchatelia, obete
(autor: Čech, J. a kol.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-417-4
Rozsah: 444 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Cena: 24,20 €

Úvod do sociológie mládeže
(autor: Macháček, L.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-259-0
Rozsah: 181 strán
Formát: B5
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2011
Cena: 7,70 €

Slovensko - anglicko - španielsko - taliansky obrázkový slovník
(autori: Edita Hornáčková-Klapicová – Daniela Laudani)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-542-3
Rozsah: 126 strán
Formát: A5
Väzba: mäkká
Rok vydania 2014
cena:
23,10 €

Podpora predaja pri komunikácii s vybranými cieľovými skupinami
(autor: Kollárová, D.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-618-5
Rozsah: 110 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 9,90 €

Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia
(autor: Vlnka, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-613-0
Rozsah: 118 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 7,70 €

Historical comparative aspects of the english and spanish religious vocabulary
(autor: E. Hornáčková Klapicová)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-612-3
Rozsah: 164 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2014
Cena: 11 €

Podoby ironického módu II
(autor: Petríková, D.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-638-3
Rozsah: 128 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 6,60 €

Verejná mienka (história, teória, výskum)
(autori: Čukan, K. – Šrámek, Ľ.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-688-8
Rozsah: 180 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
2. vydanie
Cena: 7,70 €

Systém obraznosti a umelecký model sveta v lyrike F. I. Ťutčeva a A. A. Feta
(autor: Grominová, A.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-684-0
Rozsah: 138 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 8,80 €

Rečová komunikácia
(autor: Škvareninová, O.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-632-1
Rozsah: 214 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2014
Cena: 12,10 €

Situačno-motivačné faktory alkoholového správania
(autor: Zuzana Rojková )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 104 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-801-1
Cena: 12,10 €


Súčasné trendy rozvoja marketingovej komunikácie a ich interakcie
(autor: J. Galera Matúšová )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-642-0
Rozsah: 124 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
Cena: 9,90 €

The Representation of War in Nineteenth - Century American Novels
(autor: Pecina, J. )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 116 strán,
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-731-1
Cena: 7,70 €

Alexander Veľký
(autori: Habaj, M. a kolektív)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 336 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-726-7
Cena: 20,90 €

Školský psychológ a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy u detí vo výchovno-vzdelávacom procese, 1. diel
(autori: Baranovská, A. - Mičková, Z.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 174 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 987-80-8105-743-4
Cena: 18,17 €

Čo je s vašou kondíciou?
(autori: Hrčka, J. - Haring, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 170 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-758-8
Cena: 9,90 €

Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, online médiá
(autor: Pravdová, H.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 256 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-754-0
Cena: 12,10 €

Absolvent marketingovej komunikácie na ceste do reklamnej agentúry
(autori: Danechová, Z. - Kusá, A.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 106 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-775-5
Cena: 33,00 €

Raná skúsenosť jedinca v kontexte životnej spokojnosti a psychologickej pohody
(autor: Hubinská, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 178 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-761-8
Cena: 12,10 €

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 1938-1950
(autor: Haladová, S.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 172 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-791-5
Cena: 11,00 €

Teória a prax mediálnej výchovy (Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania
(autor: Kačinová, V.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 254 strán
Formát: A5
Rok vydania 2016
ISBN 978-80-8105-763-2
Cena: 18,70 €

Psychoteritoriálne správanie v kontexte osobnosti
(autori: Baranovská, A. - Doktorová, D.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 190 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-750-2
Cena: 12,10 €

Sultán Saladin očami latinských a arabských kronikárov
(autor: Labuda, L. )
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 98 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-737-3
Cena: 8,80 €

Aktuálne otázky teórie a praxe rozhlasovej žurnalistiky v ére internetu
(autor: Višňovský, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 350 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-742-7
Cena: 22,00 €

Vybrané aspekty regionálneho marketingu
(autor: Jánošová, D.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 114 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-746-5
Cena: 7,70 €

Inovácie v slovenskej reklame
(autori: Mendelová, D. - Zaušková, A.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 144 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-8105-782-3
Cena: 11,00 €

(autor: Rozemberg, A.)
Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rozsah: 139 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2015
ISBN 978-83-7490-885-6
Cena: 6,60 €

(autori: Gašparová, R. - Krutošíková, A. - Milata, V.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 368 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8108-762-5
Cena: 19,80 €

(autor: Slovák, P.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 148 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-774-8
Cena: 11,00 €

Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí(autor: Sokolovič, P. a kol.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 356 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-792-2
Cena: 19,80 €

(autor: Sokolovič, P.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 216 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-805-9
Cena: 11,00 €

(autor: Trnka, A.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 125 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-809-7
Cena: 17,60 €

Mediálna zábava v 21. storočí
(autor: Radošinská, J.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 146 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-793-9
Cena 9,90 € 

Inojazyčné výrazy v slovenčine
(autor: Kumorová Z .)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 126 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-820-2
Cena: 11,00 €

Sparta a Athény - Dejiny peloponézskej vojny
(autori: M. Habaj a kol.)
Rozsah: 258 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8105-855-4
cena: 5,00 €

World of Advergaming (Digitálne hry ako nástroje reklamy)
(autor: Mago, Z.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 100 strán
Formát: B5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-814-1
Cena: 13,20 €

Politické líderstvo
(autori: Mihálik, J. - Vrábel, M.)
Vydavateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Rozsah: 150 strán
Formát: A5
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-8105-806-6
Cena: 13,20 €

Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované do...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie