Kolégium rektora

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor
rektor(zav.)ucm.sk

PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

štatutárny zástupca rektora
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
dagmar.valentovicova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmova(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotay(zav.)ucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysocky(zav.)ucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblr(zav.)ucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behro(zav.)ucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubal(zav.)ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Prerušenie distribúcie elektriny
Na základe informácie od Západoslovenskej distribučnej, a.s. dôjde dňa 23.6.2017 od 08.00 do 13.00 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie