Kolégium rektora

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor
rektor(zav.)ucm.sk

PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

štatutárny zástupca rektora
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
dagmar.valentovicova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmova(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotay(zav.)ucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysocky(zav.)ucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblr(zav.)ucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behro(zav.)ucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubal(zav.)ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Šiesty ročník futbalového turnaja o Pohár rektora UCM v Trnave
Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil 6. ročník medziuniverzitného futbalového turnaja o Pohár rektora UCM, ktorý sa kona...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie