Kolégium rektora

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor
rektor(zav.)ucm.sk

PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

štatutárny zástupca rektora
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
dagmar.valentovicova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmova(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotay(zav.)ucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysocky(zav.)ucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblr(zav.)ucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behro(zav.)ucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubal(zav.)ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Kvapka krvi UCM v Trnave
Dňa 26. apríla 2017 sa konala po dvanásty krát Kvapka krvi UCM. Tradičné darovanie krvi prebieha od roku 2011 v spolupráci s Národnou transfúznou službou T...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie