Kolégium rektora

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor
rektor(zav.)ucm.sk

PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

štatutárny zástupca rektora
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu
dagmar.valentovicova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prorektorka pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť
ruzena.kozmova(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prorektor vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a IKT
jozef.lehotay(zav.)ucm.sk

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prorektor pre rozvoj univerzity a sociálne otázky
marcel.vysocky(zav.)ucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ff(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmk(zav.)ucm.sk

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM
dekan.fpv(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsv(zav.)ucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
riaditeľ IFBLR UCM
riaditel.ifblr(zav.)ucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behro(zav.)ucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubal(zav.)ucm.sk

Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Deň otvorených dverí UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v piatok 10.3.2017 spoločný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcom o štúdium predstavi...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie