Konferencia CASAJC 2018

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII“ 

Milá kolegyňa, milý kolega,
milí naši priatelia,

pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu konanú pod záštitou CercleS a doc. Petra Horvátha, PhD., dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.       

Konferencia sa koná 14.- 15. júna 2018 v priestoroch FSV na Bučianskej ulici 4/A a jej cieľom je vytvoriť fórum na výmenu teoretických a praktických informácií z oblasti vyučovania jazykov v odbornej komunikácii vo vyššom vzdelávaní v súlade s politikou Európskej komisie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Za organizačný výbor konferencie

Mária Igazová

Dear friends, dear colleagues,

We are honoured to invite you to the VII International Scientific Conference  „Quality Assurance of Language Programmes at European Higher Education Institutions VII“ held under the Auspices of CercleS and Peter Horvath, PhD., associate professor, the Dean of the Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava.           

The conference is held on 14th-15th June 2018 at the Faculty and its objective is to establish the forum for theory and good practice exchange in the field of language learning and teaching in higher education institutions pursuant to the policy of the European Commission.

The Organizing Board

Maria Igazova