O univerzite

Základné informácie

Názov :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Rok založenia:
1997

Rektor:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

E-mail: rektorjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Zástupca štatutára univerzity:
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

E-mail: jozef.lehotayjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 138

Adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Poloha:
GPS: N 48 38 343, E 17 58 915

Budovy:
Trnava, Nám. J. Herdu č. 2 (hlavná budova)
Trnava, Bučianska 4/A
Trnava, Hajdóczyho 1
Trnava, Skladová 3
Trnava, V jame 3
Špačince, Hlavná 418
Piešťany, Rázusova 14

Základný kontakt
Informátor: infojohn(zav.)doeucm.sk
Telefón (vrátnica): 033 5565 111

Ďalšie informácie
IČO: 36 078 913
IČ DPH: SK 2021385861
Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR
Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936

Kto je kto