Oznamy

  25.5.2018    Postup pre zápis do ďalšej časti štúdia prostredníctvom akademického informačného systému

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Zdroj: vedúca OAČ