Oznamy

  31.7.2018    Oznam ŠO - Zápis do vyššieho roka štúdia

2. časť  zápisu do vyššieho roka štúdia od 1. 8. 2018 do 15. 8. 2018 pre študentov, ktorí si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe a pre študentov, ktorí si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019:

1.8.2018 – 15.8.2018

zmeny v zápise predmetov - ak zmeny povolí fakulta (zápis PVP predmetov, príp. zápis opakovaných predmetov)

Postup a manuál na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf

V prípade zmeny povinne voliteľných alebo výberových predmetov fakultou  je študent povinný za účelom zmeny v AIS -e kontaktovať príslušné študijné oddelenie  v prvých dvoch týždňoch začiatku vyučovania v zimnom semestri AR 2018/2019.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Zdroj: vedúca ŠO