Prijímacie konanie
Dodatočné prijímacie konanie FPV na akademický rok 2016/2017, doktorandské štúdium
Dodatočné prijímacie konanie FSV na akademický rok 2016/2017, doktorandské štúdium
Prijímacie konanie FSV UCM na akademický rok 2017/2018, študijný program Verejná politika
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 - predĺženie termínu na podanie prihlášky na bakalárske študijné programy FMK UCM
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 na doktorandské štúdium v študijnom odbore etnológia, FF UCM
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia, FF UCM
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 - dodatok k podmienkam prijímacieho konania na študijné programy FF UCM
Prijímacie konanie FPV na akademický rok 2017/2018, doktorandské štúdium
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 na doktorandské štúdium v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry, FF UCM
Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018, druhé kolo, FF UCM
Dodatočné prijímacie konanie FPV UCM na akademický rok 2017/2018


Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na vysokoškolské štúdium (tlačivo)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky. 

Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Black Box  -  pre Vaše názory
Aktuality
Upozornenie pre študentov – zasielanie korešpondencie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje uchádzačov o štúdium a svojich študentov, aby zásielky adresované do...
Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie