Správna rada

Predseda
JUDr. Juraj Trokan
právnik

Podpredseda
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
vedúci katedry masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Členovia
PhDr. Štefan Maceják, PhD.
vedúci oddelenia, MČ Dúbravka

Ing. Milan Uhlík
IM projektový manažér, Orange Slovensko, a.s.

Ing. Tibor Kosák, PhD.
konateľ v audítorskej spoločnosti KLT  AUDIT a finančný riaditeľ v spoločnosti Vodohospodárske stavby – ekologický podnik,  a.s.

Dr.h.c. prof.  RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
profesor KFCH FaF UK v Bratislave

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

JUDr. Jozef Martišík
právnik – exekútor

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava

Ing. Martin Mäsiar
konateľ, generálny riaditeľ Prestige Park, s.r.o.

Prof. Ing. Miloš Čambal, PhD.
profesor, MtF STU Bratislava

JUDr. Rudolf Trella
právnik

Bc. Richard Šavolt
za študentskú časť UCM v Trnave

PhDr. Tatiana Blahútová
tajomníčka správnej rady
e-mail: tatiana.blahutovajohn(zav.)doeucm.sk