Študijné oddelenie

Úradné hodiny FF, FMK, FSV a FPV (neplatí počas letných prázdnin)

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 – 14.00 hod.
Piatok: neúradný deň


Kontakty
Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied: 
studijne_fpv(zav.)ucm.sk
Študijné oddelenie Faktulty masmediálnej komunikácie: 
studijne_fmk(zav.)ucm.sk
Študijné oddelenie Filozofickej fakulty: 
studijne_ff(zav.)ucm.sk
Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied: studijne_fsv@ucm.sk

Vedúca študijného oddelenia

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Kancelária: 112b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 145
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty

Ing. Bibiána Brezovská
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 158
E-mail: bibiana.brezovska(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Polášová
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 159
E-mail: jana.polasova(zav.)ucm.sk

Monika Harajová
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 158
E-mail: monika.harajova(zav.)ucm.sk


Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie

Božena Bednáriková
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 102
E-mail: bozena.bednarikova(zav.)ucm.sk

Ing. Miroslava Lukačovičová
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 101
E-mail: miroslava.lukacovicova(zav.)ucm.sk

Daniela Bednáriková
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 101
E-mail: daniela.bednarikova(zav.)ucm.sk

Lucia Štoderová
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 102
E-mail: lucia.stoderova(zav.)ucm.sk


Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied

Mgr. Alena Banárová
Kancelária: 106 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 144
E-mail: alena.banarova(zav.)ucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
Kancelária: 106 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 146
E-mail: zuzana.obulana(zav.)ucm.sk

Lucia Karásková
Kancelária: 106 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 146
E-mail: lucia.karaskova(zav.)ucm.sk

Projekty
Časopisy a iné aktivity
Sponzori a partneri
Konferencie