Študijné oddelenie

Úradné hodiny FF, FMK, FSV a FPV

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 – 14.00 hod.
Piatok: neúradný deň


Kontakty

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied:  studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie:  studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Filozofickej fakulty:  studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied: studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk
   


Vedúca študijného oddelenia

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Kancelária: 112b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 145
E-mail: jana.polakovicovajohn(zav.)doeucm.sk


Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: daniela.simkovajohn(zav.)doeucm.sk


Študijné oddelenie Filozofickej fakulty

Ing. Bibiána Brezovská
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 158
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Polášová
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 159
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Harajová
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 158
E-mail: monika.harajovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie

Božena Bednáriková
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 102
E-mail: bozena.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Miroslava Lukačovičová
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 101
E-mail: miroslava.lukacovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Daniela Bednáriková
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 101
E-mail: daniela.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Štoderová
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 102
E-mail: lucia.stoderovajohn(zav.)doeucm.sk

 

Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied

Mgr. Alena Banárová
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 144
E-mail: alena.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 144
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Karásková
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 144
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk